mt masking tape

LINEUP ラインナップ

CASA SHEET

 • CASA SHEET
  line
  230mm square
 • CASA SHEET
  circle
  230mm square
 • CASA SHEET
  grain
  230mm square
 • CASA SHEET
  William Morris Daisy (EU ONLY)
  H230mm×W198mm/ H460mm×W396mm
 • CASA SHEET
  William Morris Bachelors Button Blue (EU ONLY)
  H199mm×W230mm/ H398mm×W460mm
 • CASA SHEET
  William Morris Scroll and Flower (EU ONLY)
  H230mm×W196mm/ H460mm×W392mm
 • CASA SHEET
  William Morris Golden Lily (EU ONLY)
  H201mm×W230mm/ H402mm×W460mm
 • CASA SHEET
  William Morris Bird Pomegranate (EU ONLY)
  H230mm×W196mm/ H460mm×W392mm
 • CASA SHEET
  triangle pattern
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  tile star
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  tile hexagon
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  birds and flowers
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  cross section of a tree
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  white brick
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  brick
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  stone wall
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  sky and cloud
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  night sky
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  white wooden floor
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  brown wooden floor
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  grass
  230mm square/460mm square
 • CASA SHEET
  gradation
  230mm×265mm
 • CASA SHEET
  tile
  230mm×265mm
 • CASA SHEET
  color face
  230mm×265mm
 • CASA SHEET
  monochrome box
  230mm×265mm
 • CASA SHEET
  color brock
  230mm×265mm
 • CASA SHEET
  terra cotta
  230mm×265mm